KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "JK-21" Sp. z o. o., Centrum Medyczne IKAR Adres: ul. Ikara 4, 86-300 Grudziądz, tel. 56 450 23 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, realizacji praw pacjenta, kontaktu z pacjentem, wystawiania faktury, rozliczenia z NFZ oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, laboratoria analityczne oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora (MEDIPORTA).

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
 • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (zasada ogólna),
 • 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia,
 • 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "JK-21" Sp. z o. o., Centrum Medyczne IKAR Adres: ul. Ikara 4, 86-300 Grudziądz, tel. 56 450 23 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3) Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka pozyskujemy na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku w celu realizacji zadań zawartych w umowie z placówką oświatową na świadczenie usług profilaktyki zdrowotnej i opieki pielęgniarki

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, w tym opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia - na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 6 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu wypełnienia obowiązku ustawowego przez Administratora

 

5) odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

6) Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie Ustawy o Pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta
 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, w celu: ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, usunięcia (jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej).

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa i niezbędne do realizacji świadczeń