BIOCHEMIA I ANALITYKA OGÓLNA

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1

17-KETOSTERYDY W MOCZU (17 KS)

50 ml MOCZU Z DZM

16

90,00

2

17-OH KORTYKOSTEROIDY W MOCZU (17-OH KS)

50 ml MOCZU Z DZM

16

90,00

3

17-OH PROGESTERON

SUROWICA

11

48,00

4

ACTH (hormon adrenokortykotropowy)

pobranie tylko na Hallera 2E

KREW EDTA
PROBÓWKA Z APROTYNINĄ

1

40,00

5

ADRENALINA w DZM

50 ml MOCZU Z DZM
zamrożony, zakwaszony

15

75,00

6

ADRENALINA w osoczu

OSOCZE EDTA

15

75,00

7

AFP – alfa-fetoproteina
(marker nowotworowy pierwotnego raka wątrobowo-komórkowego)

SUROWICA

1

28,00

8

AFP Prenatal Test

SUROWICA

1

49,00

9

AKTYWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA (ARO)

OSOCZE EDTA

30

120,00

10

AlAT

SUROWICA

1

5,00

11

ALDOLAZA

SUROWICA

12

39,00

12

ALDOSTERON (na skierowaniu pora dnia pobrania i położenie ciala)

SUROWICA

15

55,00

13

ALDOSTERON wolny

MOCZ Z DZM

15

79,00

14

Alfa 1 –antytrypsyna

SUROWICA

15

89,00

15

Alfa 1 – KWAŚNA GLIKOPROTEINA (orozomukoid)

SUROWICA

15

69,00

16

Alfa 1 - MIKROGLOBULINA

MOCZ Z DZM

15

59,00

17

Alfa 2 - ANTYPLAZMINA (aktywność)

OSOCZE CYTRYNIANOWE

15

79,00

18

Alfa 2 - MAKROGLOBULINA w moczu

50 ml MOCZU Z DZM

15

79,00

19

Alfa 2 - MAKROGLOBULINA w surowicy

SUROWICA

15

59,00

20

ALBUMINA

SUROWICA

1

5,00

21

ALBUMINURIA
(w przeliczeniu na stężenie kreatyniny w moczu)

MOCZ PORANNY

3

25,00

22

ALKOHOL GLIKOLOWY

SUROWICA

17

98,00

23

ALKOHOL METYLOWY

SUROWICA

6

69,00

24

AMFETAMINA – półilościowo

MOCZ

2

88,00

25

AMH (Anti Mullerian Hormone, hormon antymilerowski)

SUROWICA

1

140,00

26

AMYLAZA

SUROWICA/MOCZ

1

7,00

27

ANALIZA FMF (β-hCG wolna podjednostka (KRYPTOR) + białko PAPP-A (KRYPTOR) + raport wg FMF  wymagane specjalne skierowanie

SUROWICA

do 12

320,00

28

ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY (LA)

tylko na Hallera 2E

OSOCZE CYTRYNIANOWE x 2

1

80,00

29

ANTYTROMBINA

OSOCZE CYTRYNIANOWE

3

45,00

30

ANDROSTENDION

SUROWICA

1

59,00

31

APOLIPOPROTEINA A1

SUROWICA

15

55,00

32

APOLIPOPROTEINA B (APO B)

SUROWICA

15

55,00

33

APTT

OSOCZE CYTRYNIANOWE

1

8,00

34

ASO (odczyn antystreptolizynowy, w kierunku zakażeń paciorkowcem)

SUROWICA

1

13,00

35

AspAT

SUROWICA

1

5,00

36

ARABINITOL

MOCZ

15

119,00

37

ARYLOSULFATAZA A

SUROWICA/MOCZ

15

69,00

38

ASPERGILLUS p/ciała IgG

SUROWICA

16

259,00

39

ASPERGILLUS antygen krążący

SUROWICA

16

259,00

40

BADANIE OGÓLNE KAŁU
(kał na resztki pokarmowe, stopień strawienia kału)

KAŁ

3

25,00

41

b2 mikroglobulina

SUROWICA

13

69,00

42

b-CROSS LAPS - marker resorpcji kości

SUROWICA

12

69,00

43

b-karoten

SUROWICA
chronić przed światłem

15

107,00

44

b-hCG wolna podjednostka - do analizy FMF

SUROWICA

1

67,00

45

BAR

KREW PEŁNA

SPECJALNA PLASTIKOWA PROBÓWKA BEZ DODATKÓW

15

79,00

46

BERYL

SUROWICA

15

89,00

47

BIAŁKO BENCE-JONES’A

MOCZ

6

55,00

48

BIAŁKO CAŁKOWITE

SUROWICA

1

5,00

49

BIAŁKO W MOCZU

MOCZ/DZM

1

5,00

50

BIAŁKO PAPP-A - do analizy FMF

SUROWICA

1

67,00

51

BIAŁKO C – aktywność

OSOCZE CYTRYNIANOWE

16

92,00

52

BIAŁKO S – wolne

OSOCZE CYTRYNIANOWE

18

89,00

53

BIAŁKO S100

SUROWICA

17

119,00

54

BIAŁKO WIĄŻĄCE WITAMINĘ D (VDBP)

SUROWICA/MOCZ

17

89,00

55

BILIRUBINA CAŁKOWITA

SUROWICA

1

5,00

56

BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA (związana)

SUROWICA

1

5,00

57

BIZMUT

KREW EDTA/MOCZ

15

79,00

58

BNP – peptyd natriuretyczny typu B

OSOCZE EDTA

6

99,00

59

BROM

SUROWICA

15

79,00

60

BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA)

                                                                               (wymagany opis probówki)

SUROWICA

3

25,00

61

CA 125  (OM-MA) (m.in. marker raka jajnika)

SUROWICA

1

33,00

62

CA 15.3 (BR-MA) (m.in. marker raka sutka)

SUROWICA

1

33,00

63

CA 19.9 (GI-MA) (m.in. marker nowotworowy p. pokarmowego)

SUROWICA

1

33,00

64

CA 72.4 (m.in marker nowotworowy żołądka i jajników)

SUROWICA

15

86,00

65

CA 50

SUROWICA

15

79,00

66

CEA (antygen karcinoembrionalny)
(m.in. marker nowotworowy p. pokarmowego)

SUROWICA

1

28,00

67

C1 INHIBITOR – ilościowo

SUROWICA

15

152,00

68

C1 INHIBITOR – aktywność

OSOCZE CYTRYNIANOWE

37

142,00

69

CERULOPLAZMINA

SUROWICA

12

45,00

70

CHLORKI

SUROWICA/MOCZ

1

6,00

71

CHOLESTEROL CAŁKOWITY

SUROWICA

1

8,00

72

CHOLESTEROL HDL (metoda bezpośrednia)

SUROWICA

1

6,00

73

CHOLESTEROL LDL (metoda bezpośrednia)

SUROWICA

1

8,00

74

CHOLINOESTERAZA

SUROWICA

1

20,00

75

CK-MB mass

SUROWICA

3

39,00

76

C-PEPTYD                                 pobranie tylko na Hallera 2E

SUROWICA

1

42,00

77

CPK – kinaza kreatyny

SUROWICA

1

8,00

78

CRP – ilościowo

SUROWICA

1

13,00

79

CHROM

KREW EDTA/MOCZ

15

76,00

80

CHROMOGRANINA A

SUROWICA

16

140,00

81

CYNK

SUROWICA/MOCZ

15

65,00

82

CYFRA 21-1  (marker procesów degeneracji, marker drobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc)

SUROWICA

15

99,00

83

CYKLOSPORYNA

KREW EDTA

3

100,00

84

CYSTATYNA C

SUROWICA

15

53,00

85

CYSTYNA

MOCZ Z DZM/MOCZ
zakwaszony HCl

15

64,00

86

CYTRYNIANY

MOCZ Z DZM

4

67,00

87

CYTOKINY Th1 i Th2

SUROWICA

7

410,00

88

CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) – ilościowo

SUROWICA

1

13,00

89

CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgG

SUROWICA

25

52,00

90

CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgM

SUROWICA

10

52,00

91

D-DIMERY

OSOCZE CYTRYNIANOWE

1

32,00

92

DHEA (dehydroepiandrostendion)

SUROWICA

9

49,00

93

DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)

SUROWICA

1

30,00

94

DIGOKSYNA

SUROWICA

1

26,00

95

DIHYDROTESTOSTERON (DHT)

SUROWICA

15

59,00

96

DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C14-C20)

SUROWICA

15

226,00

97

DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C22-C26)

SUROWICA

15

226,00

98

DOPAMINA

50 ml MOCZU Z DZM

15

95,00

99

DOPEŁNIACZ – SKŁADNIK C-3c

SUROWICA

8

60,00

100

DOPEŁNIACZ – SKŁADNIK C-4

SUROWICA

8

60,00

101

ELASTAZA (elastaza trzustkowa 1) w kale

KAŁ

15

89,00

102

ELASTAZA (elastaza trzustkowa 1) w surowicy

SUROWICA

15

79,00

103

ELEKTROFOREZA BIAŁEK

MOCZ

13

84,00

104

ELEKTROFOREZA LIPOPROTEIN

SUROWICA

7

58,00

105

ENZYM KONWERTUJĄCY ANGIOTENSYNY (ACE)

SUROWICA

15

55,00

106

ERYTROPOETYNA

SUROWICA

10

78,00

107

ESTRADIOL

SUROWICA

1

19,00

108

ESTRIOL WOLNY

SUROWICA

3

38,00

109

ESTRON

SUROWICA

15

57,00

110

ETANOL

SUROWICA

3

30,00

111

FAG (fosfataza alkaliczna granulocytów)

KREW NATYWNA,
WŁOŚNICZKOWA + KREW EDTA

10

50,00

112

FENOL w moczu (metabolity benzenu)

MOCZ

8

59,00

113

FENOTIAZYNA

MOCZ

17

47,00

114

FERRYTYNA

SUROWICA

1

35,00

115

FENOBARBITAL – ilość

SUROWICA

5

89,00

116

FENYTOINA

SUROWICA

10

59,00

117

FIBRYNOGEN

OSOCZE CYTRYNIANOWE

1

8,00

118

FLUOR

SUROWICA/MOCZ

15

62,00

119

FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP)

SUROWICA

1

6,00

120

FOSFATAZA ALKALICZNA – IZOENZYM KOSTNY

SUROWICA

6

29,00

121

FOSFATAZA KWAŚNA CAŁKOWITA (AcP)

SUROWICA

1

10,00

122

FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA (AcP-P)

SUROWICA

3

18,00

123

FOSFOR NIEORGANICZNY

SUROWICA/MOCZ poranny

1

7,00

124

FOSFOR NIEORGANICZNY

50 ml MOCZU Z DZM
- MOCZ zakwaszony

1

7,00

125

FRUKTOZA

OSOCZE+NaF

15

54,00

126

FRUKTOZAMINA

SUROWICA

10

59,00

127

FSH – hormon folikulotropowy

SUROWICA

1

19,00

128

FT3 – wolna trójjodotyronina

SUROWICA

1

19,00

129

FT4 – wolna tyroksyna

SUROWICA

1

18,00

130

FTA

SUROWICA

10

29,00

131

FTA-ABS (kiła – test potwierdzenia)

SUROWICA

10

39,00

132

GALAKTOZA w moczu

MOCZ

15

57,00

133

GALAKTOZA we krwi

KREW PEŁNA+NaF

15

58,00

134

GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza)

SUROWICA

1

5,00

135

GASTRYNA

SUROWICA

10

73,00

136

GLIN

KREW PEŁNA

SPECJALNA PLASTIKOWA PROBÓWKA BEZ DODATKÓW

17

68,00

137

GLISTA LUDZKA-IgG (Ascaris lumbricoides IgG)

SUROWICA

5

39,00

138

GLUKAGON

OSOCZE EDTA

17

74,00

139

GLUKOZA

OSOCZE + NaF

1

5,00

140

GLUKOZA W MOCZU

MOCZ

1

5,00

141

GLUKOZA – DOUSTNY TEST OBCIĄŻENIA (OGTT) 75g KRZYWA 2-PKT (na czczo i 2h po podaniu glukozy)

OSOCZE + NaF

1

10,00

142

GLUKOZA – DOUSTNY TEST OBCIĄŻENIA (OGTT) 50g KRZYWA 2-PKT (na czczo i 1h po podaniu glukozy)

OSOCZE + NaF

1

10,00

143

GLUKOZA – DOUSTNY TEST OBCIĄŻENIA (OGTT) 75g KRZYWA 3-PKT (na czczo i 1h i po 2h po podaniu glukozy)

OSOCZE + NaF

1

15,00

144

GRUPA KRWI+P/C ANTY-Rh

                                                                               (wymagany opis probówki)

5 ml KRWI PEŁNEJ EDTA

3

35,00

145

GRUPA KRWI+P/C ANTY-Rhx2+krew karta

                                                                               (wymagany opis probówki)

5 ml KRWI PEŁNEJ EDTA
2xPOBRANIE

3

49,00

146

GRUPA KRWI+P/C ANTY-Rh+krew karta (w przypadku, gdy pacjent ma jeden wynik grupy krwi wykonany prywatnie w VITALABO)

                                                                               (wymagany opis probówki)

5 ml KRWI PEŁNEJ EDTA

3

14,00

147

GRUPA KRWI+P/C ANTY-Rh+krew karta (w przypadku, gdy pacjent ma jeden wynik grupy krwi wykonany w VITALABO na zlecenie przychodni lub wykonany w innym laboratorium)

                                                                               (wymagany opis probówki)

5 ml KRWI PEŁNEJ EDTA

3

32,00

148

HAPTOGLOBINA

SUROWICA

15

59,00

149

HE4 (marker raka jajnika)

SUROWICA

1

99,00

150

HOMOCYSTEINA

KREW EDTA + NaF

1

62,00

151

HbA1c (hemoglobina glikowana)

KREW PEŁNA EDTA

1

29,00

152

hCG – gonadotropina kosmówkowa

SUROWICA

1

40,00

153

b-hCG wolna podjednostka  - do analizy FMF

SUROWICA

1

67,00

154

HORMON WZROSTU (GH)  pobranie tylko na Hallera 2E

SUROWICA

3

45,00

155

HORMON ANTYDIURETYCZNY (ADH, wazopresyna)

OSOCZE EDTA zamrożone

15

45,00

156

ICTP – C-telopeptyd kolagenu typu I

SUROWICA

12

80,00

157

IGF-1 – insulinopodobny czynnik wzrostu

SUROWICA

1

99,00

158

IGFBP-3

SUROWICA

15

85,00

159

INHIBINA B

SUROWICA

10

135,00

160

INR (wskaźnik protrombinowy)

OSOCZE CYTRYNIANOWE

1

8,00

161

INSULINA

SUROWICA

1

41,00

162

IMMUNOFIKSACJA (białko monoklonalne) - ilościowo

SUROWICA/MOCZ

15

169,00

163

JOD

SUROWICA/DZM

15

173,00

164

KADM

KREW EDTA/MOCZ

15

79,00

165

KALCYTONINA (m.in. marker nowotworowy raka rdzeniastego tarczycy)

pobranie tylko na Hallera 2E

SUROWICA zamrożona

6

49,00

166

KALPROTEKTYNA – jakościowo

KAŁ

1

45,00

167

KALPROTEKTYNA – ilościowo (1 dzień)

KAŁ

1

130,00

168

KAŁ NA RESZTKI POKARMOWE
(badanie ogólne kału, stopień strawienia kału)

KAŁ

3

25,00

169

KAŁ NA PASOŻYTY

KAŁ

2

25,00

170

KAMIENIE MOCZOWE – analiza składu

KAMIEŃ

7

60,00

171

KARBAMAZEPINA

SUROWICA

1

47,00

172

KARNITYNA

SUROWICA

15

62,00

 

173

 

KATECHOLAMINY

 

50 ml MOCZU Z DZM
zakwaszony HCl

20

160,00

174

KLIRENS KREATYNINY

SUROWICA+50 ml MOCZU Z DZM

1

10,00

175

KOKAINA - półilościowo

MOCZ

2

89,00

176

KOBALT

KREW EDTA/MOCZ

15

68,00

177

KOENZYM Q-10

SUROWICA

7

160,00

178

KOMÓRKI NK - (materiał przyjmujemy od poniedziałku do czwartku )

KREW EDTA

10

90,00

179

KONTROLA MIANA PRZECIWCIAŁ U CIĘŻARNYCH

                                                                               (wymagany opis probówki)

2 x 5 ml KRWI PEŁNEJ + OSOCZE CYTRYNIANOWE

7

60,00

180

KOPROPORFIRYNY

50 ml MOCZU Z DZM
chronić przed światłem

3

59,00

181

KORTYZOL

SUROWICA/MOCZ

1

39,00

182

KORTYZOL WOLNY

50 ml MOCZU Z DZM

15

49,00

183

KREATYNINA + eGFR

SUROWICA

1

5,00

184

KREATYNINA

MOCZ

1

5,00

185

KREW UTAJONA W KALE

KAŁ

1

17,00

186

KRZYWA ŻELAZOWA                     pobranie tylko na Hallera 2E
(6-PKT) 0 i po 30’, 60’, 120’, 180’, 360’

SUROWICA

1

45,00

187

KWAS d-AMINOLEWULINOWY (ALA)

50 ml MOCZU PORANNEGO LUB Z DZM

chronić przed światłem

7

39,00

188

KWAS 5-HYDROKSYINDOLOOCTOWY (5-HIAA)

50 ml MOCZU Z DZM
zakwaszony HCl, zamrożony

15

60,00

189

KWAS FOLIOWY

SUROWICA

1

40,00

190

KWAS HOMOWANILINOWY

50 ml MOCZU Z DZM
zakwaszony, zamrożony

15

103,00

191

KWAS HYDROKSYMASŁOWY

SUROWICA

6

54,00

192

KWAS METYLOMALONOWY (MMA)

SUROWICA

18

210,00

193

KWAS METYLOMALONOWY (MMA)

MOCZ

15

290,00

194

KWAS MOCZOWY

SUROWICA/MOCZ poranny

1

5,00

195

KWAS MYKOFENOLOWY

SUROWICA

18

35,00

196

KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY (TCA)

MOCZ

15

128,00

197

KWAS WANILINOMIGDAŁOWY (VMA)

50 ml MOCZU Z DZM + HCl

16

95,00

198

KWAS WALPROINOWY

SUROWICA

1

35,00

199

KWASY ŻÓŁCIOWE

SUROWICA

1

57,00

200

LAMBLIE W KALE – test immunoenzymatyczny

KAŁ

3

35,00

201

LDH – dehydrogenaza mleczanowa

SUROWICA

1

9,00

202

LEKI W MOCZU (barbiturany, benzodiazepiny)

MOCZ

1

39,00

203

LEPTYNA

SUROWICA

15

185,00

204

LH – hormon luteinizujący

SUROWICA

1

19,00

205

LIPAZA

SUROWICA

1

15,00

206

LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity+HDL+ LDL+TG)

SUROWICA

1

25,00

207

LIPOPROTEINA a - Lp (a)

SUROWICA

15

59,00

208

LIT

SUROWICA

1

35,00

209

ŁAŃCUCHY LEKKIE KAPPA

SUROWICA/MOCZ

12

109,00

210

ŁAŃCUCHY LEKKIE LAMBDA

SUROWICA/MOCZ

12

109,00

211

ŁAŃCUCHY LEKKIE - STOSUNEK KAPPA/LAMBDA

SUROWICA/MOCZ

12

180,00

212

MAGNEZ

SUROWICA/MOCZ poranny

1

7,00

213

MAGNEZ

50 ml MOCZU Z DZM
- MOCZ zakwaszony

1

7,00

214

MAKROPROLAKTYNA

SUROWICA

12

98,00

215

MANGAN

KREW PEŁNA EDTA/MOCZ

15

50,00

216

MARIHUANA (THC) - półilościowo

MOCZ

2

69,00

217

METADON

MOCZ

6

46,00

218

METANEFRYNA I NORMETANEFRYNA W OSOCZU

OSOCZE EDTA zamrożone

15

99,00

219

METANEFRYNA w DZM

50 ml MOCZU Z DZM
zakwaszony, zamrożony

15

99,00

220

METOKSYKATECHOLAMINY

50 ml MOCZU Z DZM
zakwaszony HCl

15

149,00

221

MIEDŹ

SUROWICA/MOCZ

15

45,00

222

MOCZ – badanie ogólne z osadem

MOCZ PORANNY

1

7,00

223

MOCZNIK

SUROWICA/MOCZ
PORANNY lub DZM

1

5,00

224

MORFOLOGIA  27-parametrowa

KREW EDTA

1

8,00

225

MORFINA (OPIATY) - półilościowo

MOCZ

2

69,00

226

NARKOTYKI W MOCZU - jakościowo
(amfetamina, kokaina, marihuana, morfina)

MOCZ

1

69,00

227

NEOPTERYNA

SUROWICA/MOCZ

15

79,00

228

NASIENIE - badanie ogólne (CASA) materiał bezpośrednio
na Hallera 2E, pon.-czw. 11.00-14.00, w ciągu 1h od pobrania

NASIENIE

7

120,00*

229

NASIENIE - cytoza

NASIENIE

2

25,00

230

NIKIEL

KREW EDTA/MOCZ

15

90,00

231

NORMETANEFRYNA w moczu

50 ml MOCZU Z DZM
zakwaszony, zamrożony

15

89,00

232

NORTRYPTYLINA

SUROWICA

15

73,00

233

NSE - swoista enolaza neuronowa
(m.in. marker nowotworowy raka płuc)

SUROWICA

17

110,00

234

NT-pro BNP

SUROWICA

6

99,00

235

NUŻENIEC (Demodex folliculorum)

RZĘSY,BRWI, WŁOSY, ZESKROBINY ZE SKÓRY

2

65,00

236

OB

KREW POBRANA NA CYTRYNIAN

1

5,00

237

ODCZYN WAALERA - ROSEGO

SUROWICA

1

15,00

238

OGNISKOWANIE ISOEL. IMMUNOGLOBULIN
OLIGOKLONALNYCH

PMR + SUROWICA

12

205,00

239

OŁÓW

KREW POBRANA
NA HEPARYNĘ

1

79,00

240

OSTEOKALCYNA

SUROWICA

15

59,00

241

OSMOLALNOŚĆ W SUROWICY

SUROWICA

6

22,00

242

OSMOLALNOŚĆ W MOCZU

MOCZ

6

22,00

243

PAPP-A BIAŁKO - do analizy FMF

SUROWICA

1

67,00

244

PARATHORMON (PTH)

OSOCZE EDTA

1

39,00

245

PARACETAMOL

SUROWICA

3

56,00

246

PASOŻYTY W KALE

KAŁ

2

25,00

247

PIGF (łożyskowy czynnik wzrostu)

SUROWICA

10

165,00

248

PLAZMINOGEN

OSCZE CYTRYNIANOWE

7

45,00

249

PŁYTKI KRWI – CYTRYNIAN
(tylko łącznie z morfologią)

KREW CYTRYNIANOWA
+ KREW EDTA

1

16,00

250

POTAS

SUROWICA/MOCZ

1

4,50

251

PORFOBILINOGEN

MOCZ

chronić przed światłem

12

99,00

 

252

PORFIRYNY CAŁKOWITE W MOCZU

DZM (pojemnik osłonięty folią aluminiową)
+dodatkowa poranna porcja moczu

13

127,00

253

POZIOM LEKU TAKROLIMUS

KREW EDTA

3

135,00

254

PREALBUMINA

SUROWICA

9

60,00

255

PROFIL AMINOKWASÓW

SUROWICA/OSOCZE EDTA/MOCZ

15

102,00

256

PROFIL KWASÓW ORGANICZNYCH GC/MS

MOCZ

15

159,00

257

PROFIL STEROIDOWY

DZM

60

250,00

258

PROGESTERON

SUROWICA

1

19,00

259

PROINSULINA

OSOCZE EDTA

17

139,00

260

PROKALCYTONINA

SUROWICA

2

110,00

261

PROKOLAGEN typu I (PINP)

KREW EDTA

17

131,00

262

PROKOLAGEN typu III

SUROWICA

17

79,00

263

PROLAKTYNA

SUROWICA

1

18,00

264

PROLAKTYNA po obciążeniu MTC – MTC test
(pobranie na PRL przed MTC i 1h po obciążeniu MTC)

SUROWICA

1

36,00

265

PROTEINOGRAM

SUROWICA

3

21,00

266

PROTOPORFIRYNA CYNKOWA

KREW EDTA

chronić przed światłem

17

69,00

267

P/c ANTY-Rh

                                                                               (wymagany opis probówki)

5 ml KRWI PEŁNEJ EDTA

3

25,00

268

P/c ANTY-TG (p/c przeciw tyreoglobulinie)

SUROWICA

1

34,00

269

P/c ANTY-TPO (p/c przeciw peroksydazie tarczycowej)

SUROWICA

1

34,00

270

PSA CAŁKOWITY (nowotwór gruczołu krokowego)

SUROWICA

1

29,00

271

PSA CAŁKOWITY + PSA WOLNY

SUROWICA

1

64,00

272

PT (INR, wskaźnik protrombinowy)

OSOCZE CYTRYNIANOWE

1

8,00

273

PYRYLINKS D (wskaźnik oznaczenia przeliczany na stężenie kreatyniny)

MOCZ PORANNY

6

69,00

274

QuantiFERON - TB

SPECJALNY
ZESTAW POBRANIOWY

10

209,00

275

RENINA

OSOCZE EDTA

17

99,00

276

RETIKULOCYTY

KREW EDTA

1

7,00

277

ROMA (ocena ryzyka obecności raka jajnika) oznaczenie stężeń CA 125 i HE4 wraz z oceną ryzyka zachorowania na raka jajnika

SUROWICA

1

125,00

278

ROZMAZ KRWI OBWODOWEJ - manualny

KREW EDTA

do 2

5,00

279

ROZPUSZCZALNY RECEPTOR TRANSFERYNY STfR

SUROWICA

6

89,00

280

RTĘĆ

KREW EDTA/MOCZ

15

89,00

281

SALICYLANY

SUROWICA/MOCZ

10

49,00

282

S100 białko

SUROWICA

17

119,00

283

SCC-Ag (marker nowotworowy raka szyjki macicy)

SUROWICA

17

108,00

284

SELEN

SUROWICA/MOCZ

15

79,00

285

SEROTONINA

SUROWICA/MOCZ/DZM

15

88,00

286

SHBG – białko wiążące hormony płciowe

SUROWICA

1

40,00

287

SÓD

SUROWICA/MOCZ

1

4,50

288

SZCZAWIANY W MOCZU

DZM, zakwaszony

15

54,00

289

Stopień strawienia kału
(kał na resztki pokarmowe, badanie ogólne kału)

KAŁ

3

25,00

290

SUBPOPULACJE LIMFOCYTÓW  CD3/CD4/CD25

(pobranie wyłącznie od poniedziałku do czwartku)

KREW EDTA

10

110,00

291

T3 – trójjodotyronina

SUROWICA

5

25,00

292

rT3 - odwrotna trójjodotyronina

SUROWICA

15

148,00

293

T4 – tyroksyna

SUROWICA

5

25,00

294

TEOFILINA

SUROWICA

15

52,00

295

TEST CD57 (Borelioza)

(pobranie wyłącznie od poniedziałku do czwartku)

KREW  EDTA

5

100,00

296

TEST PRISCA podwójny = TEST PAPP-A + statystyka
konieczne wypełnienie ankiety i USG płodu w dniu pobrania
                                                 wymagane specjalne skierowanie

SUROWICA

10

150,00

297

TEST PRISCA potrójny - w II trymestrze ciąży
                                                 wymagane specjalne skierowanie

SUROWICA

10

180,00

298

TESTOSTERON

SUROWICA

1

22,00

299

TESTOSTERON WOLNY

SUROWICA

7

60,00

300

TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza (badanie zawiera oznaczenie żelaza)

SUROWICA

1

12,00

301

TNFa - cytokina prozapalna

SUROWICA

16

89,00

302

TOPIRAMAX

SUROWICA

15

199,00

303

TPA (polipeptydowy antygen tkankowy)

SUROWICA

16

130,00

304

TPHA – test hemaglutynacji – diagnostyka kiły

SUROWICA

15

30,00

305

TPS (polipeptydowy antygen swoisty)

SUROWICA

15

89,00

306

TRANSFERYNA

SUROWICA

1

25,00

307

TROPONINA I - pobranie tylko w warunkach szpitalnych

SUROWICA

1

45,00

308

TRÓJGLICERYDY

SUROWICA

1

8,00

309

TRYPTAZA

SUROWICA

15

135,00

310

TSH III-ej generacji

SUROWICA

1

18,00

311

TYREOGLOBULINA (m.in. marker nowotworowy raka tarczycy)

SUROWICA

5

55,00

312

VDRL

SUROWICA

1

15,00

313

VDRL – miano

SUROWICA

7

20,00

314

WANKOMYCYNA

SUROWICA

15

29,00

315

WAPŃ CAŁKOWITY

SUROWICA/MOCZ poranny

1

7,00

316

WAPŃ CAŁKOWITY

50 ml MOCZU Z DZM
- MOCZ zakwaszony

1

7,00

317

WAPŃ ZJONIZOWANY

OSOCZE HEPARYNOWE

3

10,00

318

WAZOAKTYWNY PEPTYD JELITOWY (VIP)
                                                                        tylko na Hallera 2E

OSOCZE EDTA

15

132,00

319

WITAMINA A (retinol)

SUROWICA zamrożona
chronić przed światłem

16

70,00

320

WITAMINA B1 (tiamina)

KREW EDTA zamrożona
chronić przed światłem

16

121,00

321

WITAMINA B6 (pirydoksyna)

OSOCZE EDTA zamrożone
chronić przed światłem

16

104,00

322

WITAMINA B12

SUROWICA

1

35,00

323

WITAMINA C

SUROWICA zamrożona
chronić przed światłem

28

200,00

324

WITAMINA D3 – metabolit 25(OH) D3

SUROWICA

1

55,00

325

WITAMINA D3 – metabolit 1,25(OH) D3

SUROWICA

20

180,00

326

WITAMINA E

SUROWICA zamrożona
chronić przed światłem

17

69,00

327

WOLNE KWASY TŁUSZCZOWE

SUROWICA

15

79,00

328

ZŁOTO

SUROWICA

15

79,00

329

ZONULINA

SUROWICA

12

150,00

330

ŻELAZO (Fe)

SUROWICA

1

6,00

 

DZM – dobowa zbiórka moczu

* cena badania komputerowego. W przypadku stwierdzenia zbyt małej liczby komórek plemnikowych lub po wazektomii nie ma możliwości wykonania badania komputerowego. Wówczas wykonywana jest wyłącznie manualna analiza nasienia, której koszt wynosi 50,00 zł. Różnicę w postaci 70,00 zł zwraca się pacjentowi.

                                                                                                                                                    

 

 

 

AUTOIMMUNOLOGIA I IMMUNOLOGIA

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1

ANA 1 – P/c PRZECIWJĄDROWE – test przesiewowy

SUROWICA

6

49,00

2

ANA 2 – P/c PRZECIWJĄDROWE – badanie kompleksowe

SUROWICA

6

150,00

3

P/c ANTY-CV2

SUROWICA

15

89,00

4

P/c ANTY-CCP (białku cyklicznej cytruliny)

SUROWICA

1

55,00

5

P/c ANTY-GAD (dekarboksylazie kwasu glutaminowego)

SUROWICA

12

120,00

6

P/c ANTY-GBM (błonie podstawnej kłębuszków nerkowych)

SUROWICA

16

89,00

7

P/c ANTY-GBM I BŁONIE PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH

SUROWICA

18

99,00

8

P/c ANTY-PM-1

SUROWICA

15

59,00

9

P/c ANTYFOSFOLIPIDOWE IgG + IgM

SUROWICA

5

99,00

10

P/c ANTYHISTONOWE (AHA)

SUROWICA

15

69,00

11

P/c ANTYKARDIOLIPINOWE IgA

SUROWICA

10

40,00

12

P/c ANTYKARDIOLIPINOWE IgG

SUROWICA

5

40,00

13

P/c ANTYKARDIOLIPINOWE IgM

SUROWICA

5

40,00

14

P/c ANTYKARDIOLIPINOWE IgG + IgM

SUROWICA

5

70,00

15

P/c ANTYRYBOSOMALNE

SUROWICA

15

69,00

16

P/c p. ALFA-GLUKOZYDAZIE

SUROWICA

18

195,00

17

P/c p. AKTYNIE

SUROWICA

15

69,00

18

P/c p. AKWAPORYNIE 4

SUROWICA

15

169,00

19

P/c p. AMFIFIZYNIE

SUROWICA

12

89,00

20

P/c p. ANTYGENOM JAJNIKA

SUROWICA

15

69,00

21

P/c p. ANTYGENOM ŁOŻYSKA

SUROWICA

17

89,00

22

P/c p. BŁONIE PODSTAWNEJ PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH

SUROWICA

15

79,00

23

P/c p. BŁONIE KOMÓRKOWEJ HEPATOCYTÓW (LMA)

SUROWICA

17

69,00

24

P/c p. BŁONIE PODSTAWNEJ KANALIKÓW NERKOWYCH

SUROWICA

17

69,00

25

P/c p. BŁONIE PODSTAWNEJ NABŁONKA

SUROWICA

15

69,00

26

P/c p. b2-GLIKOPROTEINIE-1 IgG

SUROWICA

11

100,00

27

P/c p. b2-GLIKOPROTEINIE-1 IgM

SUROWICA

11

100,00

28

P/c p. b2-GLIKOPROTEINIE-1 IgG + IgM

SUROWICA

11

180,00

29

P/c p. CENTROMEROM

SUROWICA

15

89,00

30

P/c p. KOMÓRKOM OKŁADZINOWYM ŻOŁĄDKA

SUROWICA

17

79,00

31

P/c p. CZYNNIKOWI WEWNĘTRZNEMU CASTLE’A + P/c p. KOMÓRKOM OKŁADZINOWYM ŻOŁĄDKA (APCA)

SUROWICA

11

89,00

32

P/c p. ENDOMYSIUM IgA

SUROWICA

6

70,00

33

P/c p. ENDOMYSIUM IgG

SUROWICA

6

70,00

34

P/c p. ENDOMYSIUM IgG + IgA

SUROWICA

6

130,00

35

P/c p. ENDOMYSIUM I GLIADYNIE IgA

SUROWICA

10

89,00

36

P/c p. ENDOMYSIUM I GLIADYNIE IgG

SUROWICA

10

89,00

37

P/c p. ENDOMYSIUM I GLIADYNIE IgA + IgG

SUROWICA

10

170,00

38

P/c p. FOSFATAZIE TYROZYNOWEJ (IA2)

SUROWICA

15

89,00

39

P/c p. FOSFATYDYLOINOZYTOLOWI IgG

SUROWICA

40

69,00

40

P/c p. FOSFATYDYLOINOZYTOLOWI IgM

SUROWICA

40

69,00

41

P/c p. FOSFATYDYLOINOZYTOLOWI IgG + IgM

SUROWICA

40

125,00

42

P/c p. FOSFATYDYLOSERYNIE IgG

SUROWICA

17

69,00

43

P/c p. FOSFATYDYLOSERYNIE IgM

SUROWICA

17

69,00

44

P/c p. FOSFATYDYLOSERYNIE IgG + IgM

SUROWICA

17

125,00

45

P/c p. GANGLIOZYDOM GM-1

SUROWICA

16

350,00

46

P/c p. GLIADYNIE IgG (AGA)

SUROWICA

9

69,00

47

P/c p. GLIADYNIE IgA (AGA)

SUROWICA

9

69,00

48

P/c p. GLIADYNIE IgG + IgA (AGA)

SUROWICA

9

139,00

49

P/c JO-1

SUROWICA

15

69,00

50

P/c p. JĄDROM NEURONÓW (anty-Hu)

SUROWICA

15

79,00

51

P/c p. JĄDROM NEURONÓW (anty-Ma)

SUROWICA

15

79,00

52

P/c p. JĄDROM NEURONÓW (anty-Ri)

SUROWICA

15

79,00

53

P/c p. JĄDROM NEURONÓW (anty-Yo)

SUROWICA

15

89,00

54

P/c p. JEDNONICIOWEMU DNA (ssDNA)

SUROWICA

16

69,00

55

P/c p. KANALIKOM DRÓG ŻÓŁCIOWYCH (BDA)

SUROWICA

16

59,00

56

P/c p. NABŁONKOWI KANALIKÓW ŻÓŁCIOWYCH

SUROWICA

15

59,00

57

P/c p. KERATYNIE (AKA)

SUROWICA

16

89,00

58

P/c p. KOMÓRKOM LEYDIGA JĄDER

SUROWICA

16

99,00

59

P/c p. KOMÓRKOM PURKINIEGO

SUROWICA

16

89,00

60

P/c p. KOMÓRKOM ŚRÓDBŁONKA NACZYŃ (AECA)

SUROWICA

16

79,00

61

P/c p. KOMÓRKOM ZEWNĄTRZWYDZIELNICZYM TRZUSTKI

SUROWICA

16

69,00

62

P/c p. KOMÓRKOM ŚLINIANEK

SUROWICA

16

69,00

63

P/c p. KORZE NADNERCZY

SUROWICA

16

69,00

64

P/c p. ANTY-MAG

SUROWICA

16

156,00

65

P/c ANTY-MuSK

SUROWICA

33

375,00

66

P/c p. MIĘŚNIOM GŁADKIM (ASMA)

SUROWICA

15

79,00

67

P/c p. MIĘŚNIOM POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYM

SUROWICA

15

79,00

68

P/c p. MIĘŚNIOWI SERCA

SUROWICA

15

79,00

69

P/c p. MIĘŚNIOM POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYM
I M. SERCOWEMU

SUROWICA

23

99,00

70

P/c p. NABŁONKOWI JELITA GRUBEGO

SUROWICA

15

79,00

71

P/c p. NASKÓRKOWEJ MIĘDZYKOMÓRKOWEJ SUBSTANCJI

SUROWICA

16

69,00

72

P/c p. NATYWNEMU DNA (dsDNA)

SUROWICA

9

79,00

73

PANEL NEUROIMMUNOLOGICZNY (anty-Ri, anty-Hu,
anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/ciała p. mielinie)

SUROWICA

25

350,00

74

P/c ONKONEURONALNE

SUROWICA

15

140,00

75

P/c p. OSKÓRKOWYM GRZEBIENIOM NERKOWYM

SUROWICA

16

69,00

76

P/c p. PLEMNIKOM (metoda IF)

SUROWICA

7

88,00

77

P/c p. PROTROMBINIE IgG (ELISA)

SUROWICA

41

83,00

78

P/c p. PROTROMBINIE IgM (ELISA)

SUROWICA

41

95,00

79

P/c p. PROTROMBINIE IgG i IgM (ELISA)

SUROWICA

41

150,00

80

P/c PRZECIWGRANULOCYTARNE ANCA2 – IIF+blot
(pANCA + cANCA)

SUROWICA

10

109,00

81

P/c PRZECIWGRANULOCYTARNE PR3-ANCA (cANCA)

SUROWICA

9

59,00

82

P/c PRZECIWGRANULOCYTARNE MPO-ANCA (pANCA)

SUROWICA

9

59,00

83

P/c PRZECIWINSULINOWE (IAA)

SUROWICA

15

120,00

84

P/c PRZECIWJĄDROWE (ANA 1) – test przesiewowy

SUROWICA

6

49,00

85

P/c PRZECIWJĄDROWE (ANA 2) – badanie kompleksowe

SUROWICA

6

150,00

86

P/c PRZECIWMIKROSOMALNE WĄTROBY I NERKI (LKM-1)

SUROWICA

11

60,00

87

P/c PRZECIWMITOCHONDRIALNE (AMA)

SUROWICA

7

69,00

88

P/c PRZECIWMITOCHONDRIALNE (AMA) podklasy M2, M4, M9

SUROWICA

15

89,00

89

P/c PRZECIWMITOCHONDRIALNE (AMA-ETI)

SUROWICA

15

69,00

90

P/c PRZECIWMITOCHONDRIALNE (AMA-M2)

SUROWICA

15

59,00

91

P/c PRZECIWPŁYTKOWE

SUROWICA

15

83,00

92

P/c TYPU PEMPHIGUS (PAA)

SUROWICA

23

90,00

93

P/c p. RECEPTOROM ACETYLOCHOLINY (AchRab)

SUROWICA

15

98,00

94

P/c p. RECEPTOROM TSH (TRAb)

SUROWICA

11

59,00

95

P/c p. RETIKULINIE IgG (ARA)

SUROWICA

23

75,00

96

P/c p. RETIKULINIE IgA (ARA)

SUROWICA

23

75,00

97

P/c p. RETIKULINIE IgG + IgA (ARA)

SUROWICA

23

160,00

98

P/c p. ROZPUSZCZALNEMU ANTYGENOWI WĄTROBY (SLA)

SUROWICA

15

93,00

99

P/c p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA)

SUROWICA

11

80,00

100

P/c p. SARKOLEMIE

SUROWICA

15

69,00

101

P/c ANTY-ScI-70

SUROWICA

15

79,00

102

P/c ANTY-Sm/RNP

SUROWICA

20

80,00

103

P/c ANTY-SS-A

SUROWICA

18

69,00

104

P/c ANTY-SS-B

SUROWICA

18

69,00

105

P/c ANTY-SS-A + P/c ANTY-SS-B

SUROWICA

18

129,00

106

P/c ANTY-SRP

SUROWICA

16

139,00

107

P/c p. TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgG

SUROWICA

11

63,00

108

P/c p. TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgA

SUROWICA

11

63,00

109

P/c p. TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgG + IgA

SUROWICA

11

115,00

110

P/c p. WYSPOM TRZUSTKOWYM

SUROWICA

16

79,00

111

IgA

SUROWICA

1

25,00

112

IgG

SUROWICA

1

25,00

113

IgM

SUROWICA

1

25,00

114

IgA+IgG+IgM (łącznie)

SUROWICA

1

60,00

115

IgG4

SUROWICA

15

77,00

 

 

 

 

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1

ADENOWIRUSY – całkowite przeciwciała

SUROWICA

15

49,00

2

AWIDNOŚĆ – TOXOPLASMA IgG

SUROWICA

1

90,00

3

AWIDNOŚĆ – CMV IgG

SUROWICA

6

99,00

4

AWIDNOŚĆ – Różyczka IgG

SUROWICA

18

99,00

5

BABESIA MICROTI IgG

KREW PEŁNA EDTA

 (probówka z perłowym korkiem)

15

145,00

6

BABESIA MICROTI IgM

KREW PEŁNA EDTA

(probówka z perłowym korkiem)

15

145,00

7

BARTONELOZA
(Bartonella henselae (koci pazur), Bartonella quintana) IFA IgG

SUROWICA

15

140,00

8

BARTONELOZA
(Bartonella henselae (koci pazur), Bartonella quintana) IFA IgM

SUROWICA

15

140,00

9

BĄBLOWICA p/ciała (ELISA)

SUROWICA

15

94,00

10

BĄBLOWICA p/ciała IgG i EM2

SUROWICA

15

289,00

11

BĄBLOWICA p/ciała IgG

SUROWICA

23

139,00

12

BŁONICA IgG

SUROWICA

18

139,00

13

BORELIOZA IgG (ELISA)

SUROWICA

6

42,00

14

BORELIOZA IgM (ELISA)

SUROWICA

6

42,00

15

BORELIOZA IgG – test potwierdzenia WESTERN-BLOT

SUROWICA

6

110,00

16

BORELIOZA IgM – test potwierdzenia WESTERN-BLOT

SUROWICA

6

110,00

17

BORDETELLA PERTUSSIS IgA - krztusiec

(konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

16

49,00

18

BORDETELLA PERTUSSIS IgG  - krztusiec

(konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

6

49,00

19

BORDETELLA PERTUSSIS IgM - krztusiec

(konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

6

49,00

20

BRUCELOZA IgG                               (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

16

59,00

21

BRUCELOZA IgM                               (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

16

59,00

22

CAMPYLOBACTER JEJUNI IgG

SUROWICA

16

77,00

23

CAMPYLOBACTER JEJUNI IgA

SUROWICA

16

77,00

24

CANDIDA ALBICANS - p/c anty-mannanowe

SUROWICA

17

229,00

25

CANDIDA ALBICANS - antygen krążący

SUROWICA

15

69,00

26

CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA

SUROWICA

15

55,00

27

CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG

SUROWICA

15

55,00

28

CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM

SUROWICA

15

55,00

29

CHLAMYDIA  PSITTACI IgG

SUROWICA

10

175 ,00

30

CHLAMYDIA  PSITTACI IgM

SUROWICA

10

175 ,00

31

CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA

SUROWICA

10

45,00

32

CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG

SUROWICA

6

45,00

33

CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM

SUROWICA

6

45,00

34

CHLAMYDIA TRACHOMATIS - antygen
(wymazówka bez podłoża transportowego)

M-WYMAZ Z CEWKI
MOCZOWEJ, K -WYMAZ
Z SZYJKI MACICY

1

50,00

35

Clostridium difficile - toksyna A i B

KAŁ

1

60,00

36

CMV IgG (cytomegalowirus)

SUROWICA

1

35,00

37

CMV IgM (cytomegalowirus)

SUROWICA

1

35,00

38

CMV IgG AWIDNOŚĆ

SUROWICA

6

99,00

39

COXSACKIE WIRUS - p/ciała

SUROWICA

22

75,00

40

COXSACKIE typ A i B IgG

SUROWICA

16

79,00

41

COXSACKIE typ A i B IgM

SUROWICA

16

79,00

42

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTYGEN

SUROWICA

8

74,00

43

EBV IgG (wirus Epsteina-Barr)

SUROWICA

5

49,00

44

EBV IgM (wirus Epsteina-Barr)

SUROWICA

5

49,00

45

EBV IgG EA

SUROWICA

5

55,00

46

EBV IgG EBNA

SUROWICA

5

55,00

47

ENTEROWIRUSY IgG, IgM

SUROWICA

17

120,00

48

ENTEROWIRUSY IgG

SUROWICA

13

68,00

49

ENTEROWIRUSY IgM

SUROWICA

13

68,00

50

GIARDIA LAMBLIA IgG i IgM

SUROWICA

15

99,00

51

GRYPA A p/c IgG

SUROWICA

16

59,00

52

GRYPA A p/c IgM

SUROWICA

16

59,00

53

GRYPA B p/c IgG

SUROWICA

16

59,00

54

GRYPA B p/c IgM

SUROWICA

16

59,00

55

HANTAVIRUS IgG

SUROWICA

14

126,00

56

HANTAVIRUS IgM

SUROWICA

14

126,00

57

HAV IgM PRZECIWCIAŁA

SUROWICA

12

59,00

58

HAV całkowite PRZECIWCIAŁA

SUROWICA

16

69,00

59

Hbc IgM PRZECIWCIAŁA

SUROWICA

10

48,00

60

Hbc całkowite PRZECIWCIAŁA

SUROWICA

1

48,00

61

HBS – antygen

SUROWICA

1

17,00

62

HBS – PRZECIWCIAŁA

SUROWICA

1

25,00

63

Hbe - antygen

SUROWICA

4

40,00

64

Hbe - PRZECIWCIAŁA

SUROWICA

13

40,00

65

HCV - PRZECIWCIAŁA

SUROWICA

1

35,00

66

HIV przeciwciała/antygen (Combo) IV generacji

SUROWICA

1

38,00

67

HELICOBACTER PYLORI IgG

SUROWICA

1

39,00

68

HELICOBACTER PYLORI - antygen

KAŁ

1

29,00

69

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV) 1 / 2 IgG - półilościowo

SUROWICA

1

39,00

70

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV) 1 / 2 IgM - półilościowo

SUROWICA

10

45,00

71

HTLV1 p/ciała (test stosowany w celu stwierdzenia nosicielstwa wirusów HTLV I/II i w podejrzeniu chorób wiązanych z obecnością wirusa HTLV-1)

SUROWICA

20

160,00

72

PANEL INFEKCJI ODKLESZCZOWYCH

borelioza ELISA IgM i IgG, gorączka Q IgG II fazy, gorączki plamiste IgG, bartoneloza IgG, babeszjoza IgG, anaplazmoza IgG, tularemia IgG

SUROWICA

18

580,00

73

KLESZCZOWE ZAP. OPON MÓZGOWYCH IgG

SUROWICA

15

99,00

74

KLESZCZOWE ZAP. OPON MÓZGOWYCH IgM

SUROWICA

15

99,00

75

KLESZCZOWE ZAP. OPON MÓZGOWYCH IgG + IgM

SUROWICA

15

185,00

76

LEGIONELLA IgA                                   (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

15

162,00

77

LEGIONELLA IgG                                  (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

15

162,00

78

LEGIONELLA IgM                                  (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

15

162,00

79

LEGIONELLA ANTYGEN

MOCZ

16

78,00

80

LEPTOSPIRA IgG

SUROWICA

15

79,00

81

LEPTOSPIRA IgM

SUROWICA

15

99,00

82

LISTERIOZA – test jakościowy

SUROWICA

11

59,00

83

LISTERIA MONOCYTOGENES IgG

SUROWICA

20

99,00

84

MONONUKLEOZA – test jakościowy

SUROWICA

1

40,00

85

MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG     (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

15

50,00

86

MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM     (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

15

50,00

87

OSPA IgG (VERICELLA ZOSTER)       (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

11

90,00

88

OSPA IgM (VERICELLA ZOSTER)       (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

11

90,00

89

ODRA IgG                                              (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

17

90,00

90

ODRA IgM                                             (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

17

90,00

91

POLIO – typowanie wirusa                    (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA zamrożona

15

350,00

92

PARAGRYPA IgG

SUROWICA

13

77,00

93

PARAGRYPA IgM

SUROWICA

13

77,00

94

PARAGRYPA IgG + IgM

SUROWICA

13

137,00

95

PARVOWIRUS B19 IgG

SUROWICA

11

72,00

96

PARVOWIRUS B19 IgM

SUROWICA

11

72,00

97

PARVOWIRUS B19 IgG+IgM

SUROWICA

12

110,00

98

PNEUMOCISTIS CARINII IgG + IgM

SUROWICA

10

100,00

99

RÓŻYCZKA IgG

SUROWICA

1

30,00

100

RÓŻYCZKA IgM

SUROWICA

1

35,00

101

RÓŻYCZKA IgG - AWIDNOŚĆ

SUROWICA

18

99,00

102

RSV IgG

SUROWICA

13

110,00

103

RSV IgM

SUROWICA

13

130,00

104

ŚWINKA IgG                                        (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

16

69,00

105

ŚWINKA IgM                                       (konieczny adres pacjenta)

SUROWICA

16

69,00

106

TASIEMIEC IgG

SUROWICA

13

59,00

107

TĘŻEC - przeciwciała IgG

SUROWICA

17

170,00

108

T. O. R. C. H.
(Toxoplasma, Różyczka, CMV IgG i IgM - półilościowo oraz HSV IgG)

SUROWICA

1

169,00

109

TOXOCAROZA IgG

SUROWICA

13

90,00

110

TOXOPLAZMOZA IgA

SUROWICA

16

35,00

111

TOXOPLAZMOZA IgG

SUROWICA

1

25,00

112

TOXOPLAZMOZA IgM

SUROWICA

1

35,00

113

TOXOPLAZMOZA IgG  – AWIDNOŚĆ

SUROWICA

1

90,00

114

TRICHELLA SPIRALIS IgG

SUROWICA

18

119,00

115

WĄGRZYCA – przeciwciała

SUROWICA

17

190,00

116

WĄGRZYCA WB

SUROWICA

18

296,00

117

YERSINIA ENETROCOLITICA IgA

SUROWICA

16

90,00

118

YERSINIA ENETROCOLITICA IgG

SUROWICA

16

90,00

119

YERSINIA ENETROCOLITICA IgM

SUROWICA

16

90,00

 

PMR – płyn mózgowo-rdzeniowy

 

 

 

 

BAKTERIOLOGIA

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1

ADENOWIRUSY w kale

KAŁ

1

21,00

2

BADANIE W KIERUNKU RZĘZISTKA POCHWOWEGO  - mikroskopowe

                                                                           tylko na Hallera 2E

WYMAZ

1

25,00

3

TRICHOMONAS VAGINALIS (rzęsistek pochwowy) – antygen

Test immunochromatograficzny, sucha wymazówka

WYMAZ Z POCHWY, CEWKI MOCZOWEJ

1

60,00

4

CAMPYLOBACTER w kale

Materiał musi być dostarczony na wymazówce transportowej i musi trafić do punktu pobrań w ciągu 4 godzin od momentu
pobrania. Wymazówki przyjmujemy od poniedziałku do środy włącznie

KAŁ/wyłącznie na wymazówce transportowej

7

95,00

5

Clostridium difficile – toksyna A i B

KAŁ

1

60,00

6

GBS

WYMAZ Z POCHWY

4

20,00

7

GRUŹLICA – plwocina BK konwencjonalna preparat Ziehl-Neelsena + posiew konwencjonalny LJS
                                                   wymagane specjalne skierowanie

PLWOCINA

10 tyg.

110,00

8

GRUŹLICA – plwocina BK automatyczna preparat Ziehl-Neelsena + posiew automatyczny BACTEC MGIT  (z posiewem konwencjonalnym)

                                                   wymagane specjalne skierowanie

PLWOCINA

6 tyg.

160,00

9

GRUŹLICA – mocz BK konwencjonalny

posiew konwencjonalny LJS      wymagane specjalne skierowanie

MOCZ

10 tyg.

80,00

10

GRUŹLICA – mocz BK automatyczny posiew automatyczny BACTEC MGIT (z posiewem konwencjonalnym)

                                                   wymagane specjalne skierowanie

MOCZ

6 tyg.

130,00

11

UREAPLASMA UREALYTICUM + MYCOPLASMA  HOMINIS sucha wymazówka, wymagane zamówienie specjalnego podłoża transportowego
(materiał przyjmowany jest wyłącznie od pon. do czwt.)

WYMAZ SZYJKI MACICY
NASIENIE

2

70,00

12

NEISSERIA GONORRHOEAE

WYMAZ Z CEWKI MOCZOWEJ

4

50,00

13

NOROWIRUSY

KAŁ

1

65,00

14

POSIEW KAŁU u chorego (posiew kału ogólny)

                                                               (konieczny adres pacjenta)

KAŁ

5

65,00

15

POSIEW KAŁU u zdrowego (konieczny adres pacjenta)

Badanie sanepidowskie kału na nosicielstwo Salmonela i Shigella
(MATERIAŁ PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU)

KAŁ/Materiał wyłącznie na wymazówce  transportowej

7

35,00

16

POSIEW KAŁU W KIERUNKU GRZYBÓW

KAŁ

5

35,00

17

POSIEW MOCZU

MOCZ

5

30,00

18

POSIEW NASIENIA

NASIENIE

5

50,00

19

POSIEW PLWOCINY

PLWOCINA

5

35,00

20

POSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA – tlenowo

PŁYN Z JAMY CIAŁA

4

30,00

21

POSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA – beztlenowo

PŁYN Z JAMY CIAŁA

4

40,00

22

POSIEW ROPY – tlenowo

ROPA

5

30,00

23

POSIEW ROPY – beztlenowo

ROPA

5

40,00

24

ROTAWIRUSY + ADENOWIRUSY w kale

KAŁ

1

30,00

25

ROTAWIRUSY w kale

KAŁ

1

20,00

26

RÓŹNICOWANIE WYHODOWANYCH PRĄTKÓW

PLWOCINA

21

130,00

27

STOPIEŃ CZYSTOŚCI POCHWY

SZKIEŁKO

3

30,00

28

WYMAZ Z CEWKI MOCZOWEJ           (konieczny adres pacjenta)

WYMAZ

5

30,00

29

WYMAZ Z GARDŁA

WYMAZ

4

31,00

30

WYMAZ INNY

WYMAZ

4

30,00

31

WYMAZ Z JAMY USTNEJ

WYMAZ

5

30,00

32

WYMAZ Z NOSA

WYMAZ

4

33,00

33

WYMAZ Z OKA

WYMAZ

4

30,00

34

WYMAZ Z ODLEŹYN

WYMAZ

4

30,00

35

WYMAZ Z ODBYTU

WYMAZ

4

35,00

36

WYMAZ Z PACHY

WYMAZ

4

35,00

37

WYMAZ Z POCHWY

WYMAZ

5

40,00

38

WYMAZ Z POCHWY + GBS

WYMAZ

5

50,00

39

WYMAZ Z RANY – tlenowy

WYMAZ

4

30,00

40

WYMAZ Z RANY – beztlenowy

WYMAZ

4

40,00

41

WYMAZ ZE SKÓRY

WYMAZ

4

35,00

42

WYMAZ Z SZYJKI MACICY

WYMAZ

5

40,00

43

WYMAZ Z UCHA

WYMAZ

5

32,00

44

WYMAZ ZE ZMIAN SKÓRNYCH

WYMAZ

5

35,00

45

WYMAZ Z ZĘBA

WYMAZ

5

25,00

46

WYMAZ Z NAPLETKA

WYMAZ

5

30,00

47

POSIEW W KIERUNKU DERMATOFITÓW

ZESKROBINY SPOD PAZNOKCIA, ZE SKÓRY, WŁOSY

Preparat bezpośredni  – 7 dni

hodowla – do 6 tyg.

35,00

 

 

 

HISTOPATOLOGIA

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

                                                   wymagane specjalne skierowanie

WYCINEK
HISTOPATOLOGICZNY

21

50,00

 

 

 

 

CYTOLOGIA

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1

BADANIE CYTOLOGICZNE – GINEKOLOGIA

                                                   wymagane specjalne skierowanie

SZKIEŁKO

10

39,00

2

BADANIE CYTOLOGICZNE – GINEKOLOGIA z pobraniem w Punkcie Pobrań Ginekologicznych na Hallera 2E

                                                   wymagane specjalne skierowanie

SZKIEŁKO

10

49,00

3

BADANIE CYTOLOGICZNE – MOCZ

                                                   wymagane specjalne skierowanie

MOCZ PORANNY

7

50,00

4

BADANIA CYTOLOGICZNE – PŁYNY Z JAM CIAŁA

                                                   wymagane specjalne skierowanie

PŁYN Z JAM CIAŁA

7

50,00

 

 

 

ALERGOLOGIA

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1

IgE całkowite

SUROWICA

1

25,00

2

IgE sp.: alfalaktoalbumina, betalaktoglobulina, kazeina, mleko krowie, serwatka, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoidespteronyssinus, kurz domowy, gluten, jad osy, jad pszczoły, jad szerszenia, naskórek kota, naskórek psa, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego

SUROWICA

1

33,00
(za jeden alergen)

3

IgE sp. - pojedynczy alergen

SUROWICA

do 5

33,00

4

IgE sp. MIX – mieszanina kilku alergenów
(trawy wczesne lub trawy późne lub chwasty lub drzewa lub grzyby i pleśnie lub naskórki lub ryby i owoce morza lub panel dziecięcy - żywność)

SUROWICA

5
wyjątki: mieszanka drzew – 1, ryby i owoce morza oraz panel dziecięcy żywność – 10

45,00
(za każdy panel)

5

Profil ODDECHOWY/WZIEWNY (20 alergenów)
Trawy (tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto)

Drzewa (olcha, brzoza, leszczyna, dąb)

Zioła (ambrozja, bylica, babka lancetowata)

Roztocza (Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae)

Alergeny zwierzęce              (kot, pies, koń)

Pleśń (Penicylinum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)

 

SUROWICA

do 5

200,00

6

Profil POKARMOWY (20 alergenów)

Jaja, mleko, drożdże (białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże)

Zboża (mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja)

Orzechy (orzech ziemny, orzech laskowy, migdał)

Owoce (jabłko, kiwi, morela)

Warzywa (pomidor, marchew, ziemniak, seler)

Owoce morza (dorsz, krab)

 

SUROWICA

do 5

200,00

7

Profil MIESZANY – WZBOGACONY (27 alergenów)
Trawy i drzewa (trawa mix- (tymotka łąkowa/żyto), bylica, brzoza)

Roztocza (Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae)

Alergeny zwierzęce (kot, pies, koń)

Pleśń (Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)

Jaja i ryby (białko jaja, żółtko jaja, dorsz)

Mleko (mleko, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, kazeina,

BSA-surowicza albumina wołowa

Zboża (mąka pszenna, ryż, soja)

Orzechy (orzech ziemny, laskowy)

 

SUROWICA

do 5

220,00

8

Profil ATOPOWY (20 alergenów)

Alergeny wziewne (tymotka łąkowa, żyto, brzoza, bylica, kot, pies, koń, Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae, Alternaria alternata

Żywność (białka jaj, mleko, dorsz, mąka pszenna, ryż, soja, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko)

 

SUROWICA

do 5

200,00

9

PANEL MLEKO PLUS
mleko krowie, alfa-laktoalbumina (białko mleka), beta-laktoglobulina (białko mleka), kazeina (białko mleka), BSA-surowicza albumina wołowa (białko mleka), laktoferyna

 

SUROWICA

do 5

79,00

10

AlergenFood90
(test do półilościowej analizy przeciwciał przeciwko 90 alergenom pokarmowym)

SUROWICA

do 5

650,00

11

Profil Pokarmowy mały 1 (nabiał i orzechy) 

białko jaja kurzego, mleko krowie, żółtko jaja kurzego, kazeina, orzech ziemny, orzech włoski, orzech laskowy, migdał, kakao, glutaminian, CCD

SUROWICA

do 5

100,00

12

Profil Pokarmowy mały 2 (owoce) 

truskawka, jabłko, kiwi, brzoskwinia, banan, wiśnia, oliwka, morela, arbuz, mix cytrusów(grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka), CCD

 

SUROWICA

do 5

100,00

13

Profil Pokarmowy mały 3 (warzywa)

pietruszka, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, papryka, ogórek, kukurydza, sezam, soja, CCD

 

SUROWICA

do 5

100,00

14

Profil Pokarmowy mały 4 (mąka i mięso)

mąka pszenna, mąka żytnia, mąka owsiana, ryż, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, dorsz, krewetka, CCD

 

SUROWICA

do 5

100,00

15

Profil Oddechowy mały 1 (zwierzęta)

kot, pies, koń, świnka morska, mysz, naskórek szczura, królik, chomik, mix sierści (krowa, owca, koza), mix piór (papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, zeberka timorska), CCD

 

SUROWICA

do 5

100,00

16

Profil Oddechowy mały 2 (drzewa)

klon jesionolistny, olcha, brzoza, leszczyna pospolita, buk, dąb, jesion wyniosły, wierzba iwa, topola, sosna, CCD

 

SUROWICA

do 5

100,00

17

Profil Oddechowy mały 3 (alergeny domowe)

mix roztoczy ( D. pteronyssinus i D.farinae), mix piór (kura, kaczka, gęś), karaluch, gołębie odchody, Penicylinum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Trichophyton mantagrophytes, CCD

 

SUROWICA

do 5

100,00

18

Profil Oddechowy mały 4 (trawy i chwasty)

tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, bylica pospolita, pyłek żyta, ambrozja bylicolistna, babka lancetowata, komosa, pokrzywa, rzepak, CCD

 

SUROWICA

do 5

100,00

19

POLYCHECK Antybiotyki I

10 alergenów: Penicilin G, Penicilin V, Ampicilin, Amoxicilin, Sulfamethoxazol, Cephalosporin, Ofloxacin, Cefaclor, Tetracyclin, Erythromycin

 

SUROWICA

7

120,00

20

POLYCHECK Insect/CCD

6 alergenów: pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka, CCD

 

SUROWICA

7

100,00

21

FABER test

NOWOŚĆ!

SUROWICA

30

1800,00

22

PANEL NIETOLERANCJI IgG4 44 alergeny (TW6)                                                                           NOWOŚĆ!

SUROWICA

(2 probówki na skrzep)

12

340,00

23

PANEL NIETOLERANCJI IgG4 88 alergenów (TW4)                                NOWOŚĆ!

SUROWICA

(2 probówki na skrzep)

12

590,00

24

PANEL NIETOLERANCJI  IgG4 96 alergenów z mix (OS2)                       NOWOŚĆ!

SUROWICA

(2 probówki na skrzep)

12

720,00

25

PANEL NIETOLERANCJI IgG4 96 alergenów (OS1)                                  NOWOŚĆ!

SUROWICA

(2 probówki na skrzep)

12

720,00

26

PANEL NIETOLERANCJI IgG4 123 alergeny (OS1+TW4)                        NOWOŚĆ!

SUROWICA

(2 probówki na skrzep)

12

860,00

27

PANEL NIETOLERANCJI IgG4 166 alergenów (OS2+TW4)                     NOWOŚĆ!

SUROWICA

(2 probówki na skrzep)

12

1170,00

28

PANEL NIETOLERANCJI IgG4 191 alergenów (OS1+OS2)                     NOWOŚĆ!

SUROWICA

(2 probówki na skrzep)

12

1340,00

29

PANEL NIETOLERANCJI IgG4 202 alergeny (OS1+OS2+TW4)              NOWOŚĆ!

SUROWICA

(2 probówki na skrzep)

12

1420,00

 

 

 

 

BIOLOGIA MOLEKULARNA – badania techniką PCR i Real-Time PCR
wymagane specjalne skierowanie ze zgodą pacjenta na badanie

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1

ADENOWIRUSY

KREW EDTA

10

190,00

2

ACE (detekcja polimorfizmu w genie ACE)

ŚLINA/KREW EDTA

15

160,00

3

AZF (detekcja delecji w regionie AZF)

ŚLINA/KREW EDTA

15

160,00

4

BRCA1 (detekcja mutacji w genie 185 del AG,5382C,C61G)  - Określenie  dziedzicznej predyspozycji do zachorowań na raka piersi i jajnika. Badanie podstawowe.

ŚLINA/KREW EDTA

15

160,00

5

BRCA2 (C5972T) – rak piersi

KREW EDTA

15

215,00

6

CANDIDA ALBICANS

KREW EDTA

15

239,00

7

CELIAKIA – badanie HLA DQ2/DQ8

KREW (EDTA)

15

380,00

8

CFTR (detekcja 2 mutacji w genie CFTR)

ŚLINA/KREW EDTA

15

160,00

9

CHEK2 (detekcja mutacji w genie CHEK2)

ŚLINA/KREW EDTA

15

160,00

10

CHLAMYDIA TRACHOMATIS

(wymazówka bez podłoża transportowego)

WYMAZ Z SZYJKI MACICY/CEWKI MOCZOWEJ

15

95,00

11

CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE+MYCOPLASMA

PNEUMONIAE - jakościowo

WYMAZ, PLWOCINA, POPŁUCZYNY
PĘCHERZYKOWO-OSKRZELIKOWE

15

169,00

12

CHOROBA ALZHEIMERA i MIAŻDŻYCA

KREW EDTA

14

290,00

13

CMV - jakościowo

OSOCZE EDTA/SUROWICA

15

180,00

14

CMV - ilościowo

OSOCZE EDTA/SUROWICA

15

350,00

15

CZYNNIK V LEIDEN (detekcja mutacji Leiden w genie proakceleryny)

ŚLINA/KREW EDTA

15

160,00

16

EBV - jakościowo

OSOCZE EDTA

15

180,00

17

EBV - ilościowo

OSOCZE EDTA

15

350,00

18

ENTEROVIRUS RNA - jakościowo

PMR

15

259,00

19

FRAGMENTACJA DNA PLEMNIKÓW

NASIENIE

7

299,00

20

HAV RNA - jakościowo

KAŁ

15

317,00

21

HBV – wirus zapalenia wątroby typu B - jakościowe

SUROWICA/OSOCZE EDTA

15

139,00

22

HBV - wirus zapalenia wątroby typu B - ilościowe

SUROWICA/OSOCZE EDTA

15

210,00

23

HBV - genotypowanie

SUROWICA/OSOCZE EDTA

15

380,00

24

HCV - wirus zapalenia wątroby typu C - jakościowe

SUROWICA/OSOCZE EDTA

15

149,00

25

HCV - wirus zapalenia wątroby typu C - ilościowe

SUROWICA/OSOCZE EDTA

15

270,00

26

HCV - genotypowanie

SUROWICA/OSOCZE EDTA

15

220,00

27

HELICOBACTER PYLORI DNA

BIOPTAT Z PRZEWODU POKARMOWEGO

15

230,00

28

HEV (WZW typu E) RNA - jakościowo

KREW EDTA

15

389,00

29

HIV 1 / 2 - ilościowo

2 x KREW EDTA

15

450,00

30

HIV weryfikacja met. PCR

KREW EDTA

16

440,00

31

HLA-B27 - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)

KREW EDTA

15

240,00

32

HLA-Cw6 (łuszczyca)

KREW EDTA

15

260,00

33

HPV – wykrywanie i genotypowanie 37 typów wirusa

(nisko-, średnio- i wysokoonkogennych)

WYMAZ

15

159,00

34

HSV 1 / 2 – wirus opryszczki

WYMAZ

15

169,00

35

KARIOTYP - BADANIE CYTOGENETYCZNE

pobranie na HALLERA

KREW PEŁNA (HEPARYNA)

do 20

450,00

36

KRZTUSIEC (Bordetella pertussis) DNA - jakościowo

WYMAZ Z NOSA 
z głębokiego pobrania

15

219,00

37

MTHFR (detekcja polimorfizmu w genie MTHFR)

ŚLINA/KREW EDTA

15

160,00

38

MUKOWISCYDOZA (205 mutacji genu CFTR,w tym 9 najczęściej występujących w populacji polskiej)
materiał pobierany wyłącznie od poniedziałku do środy

KREW (EDTA) - ŚWIEŻA

18

760,00

39

MUTACJA GENU PROTROMBINY G20210A
(detekcja mutacji G20210A w genie protrombiny)

ŚLINA/KREW EDTA

15

160,00

40

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
- z posiewem automatycznym

PLWOCINA, BAL

11

510,00

41

MYCOPLASMA GENITALIUM

WYMAZ Z SZYJKI MACICY/CEWKI MOCZOWEJ

15

149,00

42

MYCOPLASMA HOMINIS

WYMAZ Z SZYJKI MACICY/CEWKI MOCZOWEJ

15

149,00

43

NOD2 (detekcja mutacji w genie NOD2)

ŚLINA/KREW EDTA

15

160,00

44

PANEL INFEKCYJNY
(CHLAMYDIA TRACHOMATIS + MYCOPLASMA GENITALIUM + MYCOPLASMA HOMINIS + UREAPLASMA UREALYTICUM/PARVUM)

WYMAZ Z SZYJKI MACICY/CEWKI MOCZOWEJ

15

219,00

45

PAKIET 3 Z WYMIENIONYCH: M. HOMINIS, M. GENITALIUM, U. UREALYTICUM/PARVUM, CH. TRACHOMATIS, NEISSERIA GONORRHOEAE (wymazówka bez podłoża transportowego)

WYMAZ Z SZYJKI MACICY/CEWKI MOCZOWEJ

14

299,00

46

PANEL NOWOTWOROWY OGÓLNY (BRCA1+CHEK2+NOD2)

ŚLINA/KREW EDTA

15

340,00

47

PANEL NOWOTWORÓW PIERSI (BRCA1+CHEK2+NOD2)

ŚLINA/KREW EDTA

15

340,00

48

PANEL NOWOTWORÓW PROSTATY (BRCA1+CHEK2)

ŚLINA/KREW EDTA

15

220,00

49

PANEL SERCE
(Mutacja G20210A w genie protrombiny + czynnik V Leiden + MTHFR)

ŚLINA/KREW EDTA

15

340,00

50

PANEL SERCE I NADCIŚNIENIE
(Mutacja G20210A w genie protrombiny + czynnik V Leiden + MTHFR + detekcja polimorfizmu w genie ACE)

ŚLINA/KREW EDTA

15

480,00

51

PANEL ANTYKONCEPCJA I HTZ (Mutacja G20210A w genie protrombiny+czynnik V Leiden+BRCA1+MTHFR)

ŚLINA/KREW EDTA

15

480,00

52

PANEL NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA (AZF+CFTR)

ŚLINA/KREW EDTA

15

220,00

53

PANEL NIEPŁODNOŚĆ ŻEŃSKA (Mutacja G20210A w genie protrombiny + czynnik V Leiden + MTHFR + CFTR)

ŚLINA/KREW EDTA

15

480,00

54

PARVOVIRUS B19 - jakościowo

OSOCZE EDTA

15

200,00

55

PARVOVIRUS B19 - ilościowo

OSOCZE EDTA

15

620,00

56

RZEŻĄCZKA (Neisseria gonorrhoeae) - PCR

WYMAZ Z SZYJKI MACICY/CEWKI MOCZOWEJ

15

169,00

57

UREAPLASMA UREALYTICUM/PARVUM

WYMAZ Z SZYJKI MACICY/CEWKI MOCZOWEJ

15

149,00

58

ZESPÓŁ GILBERTA - mutacje
materiał pobierany wyłącznie od poniedziałku do środy

KREW (EDTA) - ŚWIEŻA

13

280,00

 

 

 

 

DIAGNOSTYKA PRENATALNA

wymagane specjalne skierowanie ze zgodą pacjenta na badanie oraz zgodą na ubezpieczenie

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1

NIFTY - Nieinwazyjny Test Prenatalny w kierunku trisomii płodu (21,18,13)

pobranie poniedziałek.-piątek. na Hallera 2E po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  (DO POBRANIA KRWI KONIECZNE JEST BADANIE USG)

KREW MATKI
- specjalny zestaw pobraniowy

12

2300,00

 

 

 

BIOLOGIA MOLEKULARNA – ROZSZERZONA – badania techniką PCR i Real-Time PCR

wymagane specjalne skierowanie ze zgodą pacjenta na badanie

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1.

Achondroplazja (gen FGFR3) -  najczęstsze mutacje

KREW EDTA

4-6 tyg.

369,00

2.

Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 - 4 najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

3.

Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 - najczęstsza mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

4.

Albinizm – wszystkie postaci izolowane i zespołowe – sekwencjonowanie metodą NGS (badanie 17 genów)

KREW EDTA

4-6 tyg.

5209,00

5.

Albinizm oczny (gen GPR143 – eksony 3,6 i 7)

KREW EDTA

4-6 tyg.

798,00

6.

Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1227,00

7.

Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1, 3)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

8.

Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2)

KREW EDTA

4-6 tyg.

512,00

9.

Aniridia – mikrodelecja regionu 11p13 (MLPA)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

10.

Aniridia – wrodzona beztęczówkowość i inne wybrane wady oczu(gen PAX6 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2459,00

11.

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 1
(gen ATXN1 - mutacja dynamiczna)

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

12.

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2
(gen ATXN2 - mutacja dynamiczna)

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

13.

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3
(gen ATXN3 - mutacja dynamiczna)

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

14.

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 7
(gen ATXN7 - mutacja dynamiczna)

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

15.

Ataksja Friedreicha (gen FXN – mutacja dynamiczna)

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

16.

Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma - filagryna
(gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji)

KREW EDTA

4-6 tyg.

715,00

17.

Autyzm, spektrum autystyczne – badanie najczęstszych mutacji w genie FOXP1

KREW EDTA

4-6 tyg.

523,00

18.

Autyzm (badanie trzech regionów chromosomowych: 15q11-q13, 16p11, gen SHANK3 w regionie 22q13) - test MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

19.

Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

20.

Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

715,00

21.

Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

22.

Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1469,00

23.

Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

24.

Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

886,00

25.

Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg

886,00

26.

Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) (gen RDS/perferyny - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

27.

Cherubizm (gen SH3BP2 - fragment/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

473,00

28.

Choroba Alzheimera (gen APP – ekson 17)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

29.

Choroba Alzheimera (gen PSEN1 – wybrane fragmenty – eksony 5-8)

KREW EDTA

4-6 tyg.

842,00

30.

Choroba Besta (żółtkowata dystrofia plamki) – metodą mikromacierzy APEX (badanie 138 mutacji w genie BEST1)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2019,00

31.

Choroba Charcot-Marie-Tooth, CMT1A, CMT1B oraz X-CMT – test MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

32.

Choroba Kennedy’ego - opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni
(gen  AR - mutacja dynamiczna)

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

33.

Choroba Huntingtona (gen HTT(IT15, HD) - mutacja dynamiczna)

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

34.

Choroba Leśniowskiego-Crohna (gen NOD2 - najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

523,00

35.

Choroba Norrie’ego (gen NDP - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

36.

Choroba Stargardta i dno żółto-plamiste
(młodzieńcze zwyrodnienie plamki)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2239,00

37.

Choroba Wilsona/zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe
- panel 1 (gen ATP 7B - ekson 14 - najczęstsza mutacja H1069Q)

KREW EDTA

4-6 tyg.

347,00

38.

Choroba Wilsona - panel 2
(gen ATP7B - 6 dodatkowych eksonów, nieobjętych w panelu 1,
zawierających najczęstsze w populacji polskiej mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

39.

Choroba Wilsona - panel 3 (gen ATP7B - wszystkie pozostałe
fragmenty genu ATP7B, nieobjęte badaniami w panelu 2 i 3)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2459,00

40.

CYP1B1 (C142G, G355T, G4326C)  - rak piersi,
genetyczna predyspozycja

KREW EDTA

4-6 tyg.

215,00

41.

Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne
– najczęstsza mutacja w genie JAK2 (mutacja V617F)

KREW EDTA

4-6 tyg.

473,00

42.

Czerniak/rak piersi/rak płuc/rak jelita grubego – badanie genu CDKN2A/P16 (A148T)

KREW EDTA

4-6 tyg.

215,00

43.

Deficyt LCHAD - niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (gen HADHA - najczęstsza mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

44.

Dziedziczna osteodystrofia Albrighta (gen GNAS)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

45.

Dystrofia mięśniowa Beckera – MLPA
(gen DMD - delecje/duplikacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

46.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a
(gen DMD - delecje/duplikacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

47.

Dysgenezja gonad – badanie całego genu SRY

KREW EDTA

4-6 tyg.

633,00

48.

Dysgenezja gonad – wykrycie obecności SRY

KREW EDTA

4-6 tyg.

341,00

49.

Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1216,00

50.

Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – eksony 1-2)

KREW EDTA

4-6 tyg.

545,00

51.

Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – eksony 3-5)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

52.

Dysplazja ektodermalna hypohydrotyczna (gen EDAR – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1722,00

53.

Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1216,00

54.

Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 – ekson 1)

KREW EDTA

4-6 tyg.

446,00

55.

Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 – eksony 2-3)

KREW EDTA

4-6 tyg.

820,00

56.

Dysplazja kostna kręgosłupowo-żebrowa
(ang. spondylocostal dysplasia) - (gen DLL3 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1612,00

57.

Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (gen RUNX2 – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1562,00

58.

Dysplazja tanatoforyczna
(gen FGFR3 – fragment E7/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

59.

Dysplazja tanatoforyczna
(gen FGFR3 – fragment E8/dodatkowe mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

60.

Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 10-16)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1216,00

61.

Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 10-12)

KREW EDTA

4-6 tyg.

523,00

62.

Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 13-16)

KREW EDTA

4-6 tyg.

743,00

63.

Dystrofia czopkowo-pręcikowa
(gen GUCY2D – jedna, najczęstsza mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

64.

Dystrofia dołkowo-plamkowa (gen RDS/perferyna – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

65.

Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK – mutacja dynamiczna)

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

66.

Dystrofia motylokształtna plamki Deutmanna
(gen RDS/perferyna – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

67.

Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 1 A/LGMD1A
(gen TTID - wybrany fragment/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

473,00

68.

Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 2 A/LGMD2A
(gen CAPN3 - wybrany fragment/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

512,00

69.

Dystrofia plamki typu „plastra miodu” Doyne’a
– rodzinne druzy plamki (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

70.

Dystrofie rogówki – metodą mikromacierzy APEX badanie 333 mutacji w 13 genach

KREW EDTA

4-6 tyg.

2019,00

71.

Dystrofie rogówki – wybrane (gen TGFBI – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1320,00

72.

Dystrofie wzorzyste plamki typu „pattern” (dorosłych)
– (gen RDS/perferyna – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

73.

Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk, HNPP-MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

74.

EEC, zespół EEC (gen TP63 – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2349,00

75.

EEC, zespół EEC  (gen TP63 – E5-8, 13, 14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1117,00

76.

EEC, zespół EEC (gen TP63 – E5-8)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

77.

EEC, zespół EEC (gen TP63 – E13, 14)

KREW EDTA

4-6 tyg.

402,00

78.

Fenyloketonuria klasyczna
(gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

79.

Fenyloketonuria łagodna
(gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

80.

FISH z użyciem jednej sondy centromerowej lub do chromosomów płci X i Y

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

81.

FISH z użyciem jednej sondy specyficznej

KREW EDTA

4-6 tyg.

655,00

82.

Fruktozemia/wrodzona nietolerancja fruktozy
(gen ALDOB – 2 najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

402,00

83.

Galaktozemia typu 2
(gen GALT – badanie najczęstszej mutacji Q188R i K285N)

KREW EDTA

4-6 tyg.

523,00

84.

Głuchota po aminoglikozydach (badanie trzech najczęstszych mutacji w genie 12S tRNA)

KREW EDTA

4-6 tyg.

715,00

85.

Głuchota wrodzona DFNA3 (gen GJB6 – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

440,00

86.

Głuchota wrodzona DFNA9 (gen COCH – ekson 3)

KREW EDTA

4-6 tyg.

440,00

87.

Głuchota wrodzona DFNB1 (gen GJB2 – mutacja 310del14)

KREW EDTA

4-6 tyg.

330,00

88.

Głuchota wrodzona, DFNB1 (gen GJB2 – badanie mutacji 35delG)

KREW EDTA

4-6 tyg.

440,00

89.

Hemochromatoza – mutacje C282Y oraz H63D oraz S65C w genie HFE

KREW EDTA

4-6 tyg.

435,00

90.

Hemochromatoza - określenie rzadkich mutacji Q283P, E168X w genie HFE

KREW EDTA

4-6 tyg.

545,00

91.

Hemofilia A (badanie inwersji intronu 22 w genie F8)

KREW EDTA

4-6 tyg.

754,00

92.

Hemofilia A (badanie obecności poszczególnych eksonów w genie F8)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

93.

Hiperfenyloalaninemia łagodna
(gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

704,00

94.

Homocystynuria (genu CBS – ekson 8)

KREW EDTA

4-6 tyg.

561,00

95.

Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca:
gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR
(mutacja G571E)

KREW EDTA

4-6 tyg.

693,00

96.

Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca - analiza delecji/duplikacji w genie LDLR metodą MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

97.

Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca (sekwencjonowanie metodą NGS genów APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9)

KREW EDTA

4-6 tyg.

5209,00

98.

Hipochondroplazja (HCH)
(gen FGFR3 - badanie sześciu najczęstszych mutacji)

KREW EDTA

4-6 tyg.

814,00

99.

Hipofosfatazja (gen ALPL – cały ekson 10)

KREW EDTA

4-6 tyg.

545,00

100.

Hipoplazja lewego serca, zespół hipoplazji lewego serca
(gen GJA1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

561,00

101.

Jaskra pierwotna otwartego kąta
(geny MYOC/TIGR - cały i OPTN) - fragment/najczęstsza mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1430,00

102.

Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen MYOC/TIGR - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1216,00

103.

Jaskra pierwotna otwartego kąta
(gen OPTN - fragment/najczęstsza mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

104.

Jaskra wrodzona i dziecięca (gen CYP1B1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1249,00

105.

Karłowatość diastroficzna (Diastrophic dwarfism)/Dysplazja wielonasadowa DTDST (gen SLC26A2)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1216,00

106.

Karłowatość diastroficzna (Diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 - eksony 2a, 2b, 3b)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

107.

Karłowatość diastroficzna (Diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 - eksony 3a, 3c)

KREW EDTA

4-6 tyg.

545,00

108.

Kościozrost promieniowo-łokciowy (gen HOXA11 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

886,00

109.

Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) test MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

682,00

110.

Mnogie wyrośla kostne typ I (gen EXT1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2013,00

111.

Moczówka prosta nerkowa (gen AQP2 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

112.

Moczówka prosta ośrodkowa, wazopresyno-zależna (gen AVP – analiza sekwencji kodującej)

KREW EDTA

4-6 tyg.

699,00

113.

Moczówka prosta ośrodkowa (gen AVP - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

754,00

114.

Mukowiscydoza - diagnostyka rozszerzona (gen CFTR - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

4406,00

115.

Mukowiscydoza - diagnostyka rozszerzona (gen CFTR - 19 mutacji)

KREW EDTA

4-6 tyg.

715,00

116.

Mukowiscydoza - diagnostyka rozszerzona (gen CFTR - 36 mutacji)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1260,00

117.

NBS1/NBN (657del5) - rak piersi/prostaty

KREW EDTA

4-6 tyg.

358,00

118.

Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych
(gen LHON - badanie 3 mutacji mtDNA)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1095,00

119.

Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych
(gen LHON - jedna mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

462,00

120.

Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych
(gen LHON - dwie mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

121.

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1), choroba von
Recklinghausena – gen NF1 badanie dużych delecji i duplikacji w obrębie genu techniką MLPA  (10% przypadków NF1, 30% przypadków NF1 z opóźnieniem rozwoju)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

122.

Nerwiakowłókniakowatość typu 2 (NF2) - MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

123.

Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1216,00

124.

Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI - eksony 2, 3)

KREW EDTA

4-6 tyg.

523,00

125.

Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI - eksony 4, 5)

KREW EDTA

4-6 tyg.

743,00

126.

Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju
(gen ARX - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1249,00

127.

Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju
(gen ARX - obecność dup24)

KREW EDTA

4-6 tyg.

330,00

128.

Nietolerancja laktozy
(analiza polimorfizmów genu LCT - 13910 oraz -22018)

KREW EDTA

15 dni

299,00

129.

Obojnactwo rzekome żeńskie/niedobór aromatazy
(gen CYP19 - fragment)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

130.

Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5)

KREW EDTA

4-6 tyg.

462,00

131.

PANEL - RAK JAJNIKA  dla zmian umiarkowanego ryzyka badanie 3 mutacji w 3 genach (CHEK2, NOD2, CYP1B1)

KREW EDTA

4-6 tyg.

336,00

132.

PANEL - RAK JELITA GRUBEGO dla zmian umiarkowanego ryzyka (CHEK2, NOD2, P16)

KREW EDTA

4-6 tyg.

336,00

133.

PANEL - RAK PROSTATY  (CHEK2, NBS1, HOXB13, rs188140481 A/T)

KREW EDTA

4-6 tyg.

655,00

134.

PANEL - RAK PŁUC dla zmian umiarkowanego ryzyka  NOD2 (3020insC), CDKN2A (P16), A148T

KREW EDTA

4-6 tyg.

292,00

135.

Polidaktylia trójpaliczkowego kciuka/typ 2 polidaktylii
przedosiowej (region ZRS)

KREW EDTA

4-6 tyg.

682,00

136.

Porfiria skórna późna (gen UROD - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1469,00

137.

Poronienie, badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy

MATERIAŁ Z PORONIENIA (KOSMÓWKA)

4-6 tyg.

1909,00

138.

Poronienie, badanie materiału z poronienia badanie aneuploidii chromosomowych QF-PCR  (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22)

MATERIAŁ Z PORONIENIA (KOSMÓWKA)

4-6 tyg.

985,00

139.

Poronienie, badanie materiału z poronienia
określenie płci

MATERIAŁ Z PORONIENIA (KOSMÓWKA)

4-6 tyg.

523,00

140.

Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 - eksony 1-3)

KREW EDTA

4-6 tyg.

715,00

141.

Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

142.

Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

143.

Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK - eksony 1-3)

KREW EDTA

4-6 tyg.

715,00

144.

Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 10-16)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1216,00

145.

Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 10-12)

KREW EDTA

4-6 tyg.

589,00

146.

Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 13-16)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

147.

Rdzeniowy zanik mięśni SMA
nosicielstwo heterozygotycznej delecji w obrębie genu SMN1

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

148.

Rodzinna polipowatość jelita grubego - recesywna
(gen MUTYH – fragment/diwe najczęstsze mutacje Y165C i G382D)

KREW EDTA

4-6 tyg.

512,00

149.

Rozszczep dłoni i stóp (locus SHFM3 - badanie MLPA)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

150.

Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2349,00

151.

Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - E5-8, 13, 14)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1117,00

152.

Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - E5-8)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

153.

Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - E13, 14)

KREW EDTA

4-6 tyg.

523,00

154.

Rak rdzeniasty tarczycy, MEN2A, MEN2B
(ekson 11 - najczęstsze mutacje lub dowolny ekson)

KREW EDTA

4-6 tyg.

314,00

155.

Rak rdzeniasty tarczycy, MEN2A, MEN2B
(ekson 10, 11, 16, 13, 14, 15)

KREW EDTA

4-6 tyg.

985,00

156.

Siatkówczak (Retinoblastoma) – gen RB1 - MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

157.

Spastyczna paraplegia dziedziczna typu 17 (gen BSCL2 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1683,00

158.

Syndaktylia typu III (gen GJA1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

561,00

159.

Syndaktylia typu V (gen HOXD13 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

886,00

160.

Synpolidaktylia/syndaktylia typu II (gen HOXD13 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

886,00

161.

Talasemia beta (gen HBB - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1227,00

162.

Talasemia beta (gen HBB - eksony 1, 3)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

163.

Talasemia beta (gen HBB - ekson 2)

KREW EDTA

4-6 tyg.

512,00

164.

Telomery (badanie regionów subtelomerowych) test MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

165.

Tętniak aorty, rozwarstwienie aorty piersiowej i tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej  (geny TGFBR1 i 2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2349,00

166.

Trombofilia , badanie podstawowe - badanie 6 zmian w 4 genach

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

167.

Trombofilia, kontunuacja diagnostyki - badanie jednej wybranej zmiany w genie protrombiny (FII), czynnika V (FV) lub MTHFR

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

168.

Trombofilia, kontunuacja diagnostyki - badanie 2 wybranych zmian w genie protrombiny (FII), czynnika V (FV) lub MTHFR

KREW EDTA

4-6 tyg.

528,00

169.

Wielogenowy test predyspozycji do chorób układu sercowo-naczyniowego

KREW EDTA

4-6 tyg.

1095,00

170.

Wrodzona ślepota Lebera (LCA) badanie 780 mutacji w 15 genach

KREW EDTA

4-6 tyg.

2195,00

171.

Wrodzona stacjonarna ślepota nocna (CSNB) –
badanie 159 mutacji w 11 genach metodą mikromacierzy APEX

KREW EDTA

4-6 tyg.

2019,00

172.

Wrodzony przerost nadnerczy
(gen CYP21A2 - najczęstsze mutacje) - test MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

173.

Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
z wadą serca - ASD (gen NKX2-5 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

174.

Zanik czerwienno-zębaty/DRPLA (gen ATN1 - mutacja dynamiczna)

KREW EDTA

4-6 tyg.

594,00

175.

Zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA) – metodą mikromacierzy APEX (badanie 122 mutacji w genie OPA1)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2019,00

176.

Zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA)
gen OPA1, badanie MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

177.

Zespół Adult – (gen TP63 E5-8,13,14)
- wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje

KREW EDTA

4-6 tyg.

1117,00

178.

Zespół Adult – (gen TP63 cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2349,00

179.

Zespół Adult – (gen TP63 E5-8)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

180.

Zespół Adult – (gen TP63 E13,14)

KREW EDTA

4-6 tyg.

402,00

181.

Zespół Angelmana (AS) (test metylacji DNA, badanie disomii jednorodzicielskiej – analiza locus SNRPN)

KREW EDTA

4-6 tyg.

759,00

182.

Zespół Al-awadi/Raas-Rotschild (gen WNT7a - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

886,00

183.

Zespół Alströma (gen ALMS1)
– najczęstsze mutacje/wybrane fragmenty

KREW EDTA

4-6 tyg.

1249,00

184.

Zespół Aperta - gen FGFR2 – najczęstsze mutacje

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

185.

Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1095,00

186.

Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - eksony 2,3)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

187.

Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – ekson 4)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

188.

Zespół Bardeta-Biedla - badanie 347 mutacji w 16 genach metodą mikromacierzy APEX

KREW EDTA

4-6 tyg.

2019,00

189.

Zespół Bardeta-Biedla - (gen BBS10 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1166,00

190.

Zespół Bardeta-Biedla - (gen BBS10 - ekson 1)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

191.

Zespół Bardeta-Biedla - (gen BBS10 - ekson 2)

KREW EDTA

4-6 tyg.

831,00

192.

Zespół BOR (gen EYA1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1986,00

193.

Zespół Coffin-Lowry (gen RSK2 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

4285,00

194.

Zespół Cohena (gen COH1 - wybrany fragment)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

195.

Zespół Crouzona
(FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

196.

Zespół Dłoń – stopa – narządy płciowe
(gen HOXA13 – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

754,00

197.

Zespół Feingolda (gen MYCN – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

198.

Zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

199.

Zespół łamliwego chromosomu X (Fra-X) (prescreening)

KREW EDTA

4-6 tyg.

330,00

200.

Zespół Fuhrmanna (gen Wnt7a – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

201.

Zespół Du Pan /chondrodysplazja Grebego (gen GDF5 – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

202.

Zespół Hermansky’ego-Pudlaka
(gen HPS1 – najczęstsza mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

440,00

203.

Zespół Holt-Orama (gen TBX5 – cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1683,00

204.

Zespół kończynowo-sutkowy (gen TP63 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2349,00

205.

Zespół kończynowo-sutkowy (gen TP63 - E5-8,13,14)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1117,00

206.

Zespół kończynowo-sutkowy (gen TP63 - E5-8)

KREW EDTA

4-6 tyg.

765,00

207.

Zespół kończynowo-sutkowy (gen TP63 - E13,14)

KREW EDTA

4-6 tyg.

545,00

208.

Zespół łokciowo-sutkowy (gen TBX3 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2013,00

209.

Zespół oczno-zębowo-palcowy (gen GJA1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

561,00

210.

Zespół Kearns - Sayre i postępująca oftalmoplegia
zewnętrzna – badanie typowej delecji techniką MPLA

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

211.

Zespół Loeysa-Dietza  (geny TGFBR1 i 2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2349,00

212.

Zespół Loeysa-Dietza  (geny TGFBR1 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1254,00

213.

Zespół Loeysa-Dietza  (geny TGFBR1 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 5, 7, 9)

KREW EDTA

4-6 tyg.

776,00

214.

Zespół Loeysa-Dietza  (geny TGFBR1 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 6, 8)

KREW EDTA

4-6 tyg.

534,00

215.

Zespół Loeysa-Dietza
(geny TGFBR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1254,00

216.

Zespół Loeysa-Dietza  (geny TGFBR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 4-5)

KREW EDTA

4-6 tyg.

776,00

217.

Zespół Loeysa-Dietza  (geny TGFBR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 6-7)

KREW EDTA

4-6 tyg.

534,00

218.

Zespół Marfan /MFS (gen FBN1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

7189,00

219.

Zespół Marfan (gen FBN1 - eksony 28, 29)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

220.

Zespół mnogich kościozrostów – symfalangizm
(gen GDF5 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

221.

Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm
(geny GDF5, NOG - całe)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1441,00

222.

Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm
(gen NOG - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

715,00

223.

Zespół Muenkego (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

224.

Zespół Nijmegen (gen NBS1 - najczęstsza mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

358,00

225.

Zespół Noonan (gen PTPN11 - najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

924,00

226.

Zespół Touraine-Solente-Gole’a (gen HPGD - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1469,00

227.

Zespół paznokieć-rzepka (gen LMX1B - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1469,00

228.

Zespół Pfeiffera
(gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

229.

Zespół Pfeiffera (gen FGFR1 - fragment)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

230.

Zespół Prader-Willi (PWS) (test metylacji DNA - analiza locus SNRPN)

KREW EDTA

4-6 tyg.

759,00

231.

Zespół Retta (gen MECP2 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1045,00

232.

Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu MECP2 - ekson 4)

KREW EDTA

4-6 tyg.

660,00

233.

Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu MECP2 – eksony 2-3)

KREW EDTA

4-6 tyg.

435,00

234.

Zespół Robinowa (gen ROR - cały gen)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2217,00

235.

Zespół Saethre-Chotzena
(gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

236.

Zespół Saethre-Chotzena
(gen TWIST1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

237.

Zespół Smitha, Lemlego i Opitza
(DHCR7 - 4 najczęstsze mutacje)

KREW EDTA

4-6 tyg.

512,00

238.

Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 - cały gen)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1320,00

239.

Zespół TAR (trombocytopenia – brak kości promieniowej)
- test MLPA

KREW EDTA

4-6 tyg.

1139,00

240.

Zespół Townesa-Brocksa (gen SALL1 - mutacja R276X)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

241.

Zespół Ushera – badanie 810 mutacji w 9 genach metodą mikromacierzy APEX

KREW EDTA

4-6 tyg.

2195,00

242.

Zespół wydłużonego QT (gen KCNQ1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2459,00

243.

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki dziedziczone autosomalnie dominująco (ADRP) badanie 414 mutacji w 16 genach APEX

KREW EDTA

4-6 tyg.

2019,00

244.

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki dziedziczone autosomalnie recesywnie (ARRP)badanie 710 mutacji w 28 genach APEX

KREW EDTA

4-6 tyg.

2195,00

245.

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki sprzężone
z chromosomem X (XL-RP)  badanie 184 mutacji w 2 genach oraz sekwencjonowanie części genu RPGR tzn. ORF15)

KREW EDTA

4-6 tyg.

2635,00

246.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
(gen ARMS2 - wybrane polimorfizmy)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

247.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
(gen C2 - wybrane polimorfizmy)

KREW EDTA

4-6 tyg.

572,00

248.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
(gen CFB - wybrane polimorfizmy)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

249.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
(gen CFH - wybrane polimorfizmy)

KREW EDTA

4-6 tyg.

391,00

250.

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem/AMD
(geny ARMS2, C2, CFB, CFH - wybrane polimorfizmy)

KREW EDTA

4-6 tyg.

1650,00

251.

Zwyrodnienie siatkówki - retinoschisis
(gen RS1 - cały)

KREW EDTA

4-6 tyg.

952,00

 

W przypadku badań molekularnych, gdzie materiałem jest KREW EDTA materiału tego nie pobieramy w piątki i dzień przed dniami ustawowo wolnymi od pracy i tzw. „długimi weekendami”.

 

 

ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA HPV NA ŻYCZENIE PACJENTA

Lp.

RODZAJ BADANIA

MATERIAŁ

MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)

CENA (zł)

1.

HPV 6/11 – PCR/RT-PCR

WYMAZ Z SZYJKI MACICY

4-6 tyg.

149,00

2.

HPV z genotypowaniem 16/18/45 oraz screening 14 typów wysokiego ryzyka+HPV 6/11 – RT-PCR

WYMAZ Z SZYJKI MACICY

4-6 tyg.

253,00

 

 

 

Laboratoria Medyczne

85-795 Bydgoszcz, ul. gen. J. Hallera 2E                                                                                      

tel. 52 346 92 05, 52 346 92 07
fax 52 346 92 06