Zamówienie recepty bez wizyty u lekarza

To nowa usługa, dzięki której pacjent ma możliwość zamówienia recepty na lek stosowany stale, bez konieczności zrealizowania wizyty kontrolnej u lekarza.

 

Kto może skorzystać z usługi?

 

Z usługi mogą skorzystać wszyscy pacjenci spełniający warunki:

  • posiada aktywną deklarację w naszej przychodni
  • lek przyjmowany jest na stałe
  • aktywne ubezpieczenie zdrowotne NFZ
  • pacjenci posiadający kartę VITALABO
  • zamawiana recepta była już wcześniej wystawiana w naszej Przychodni

 

Odbiór recepty

Przyjęcie recepty do realizacji następuje kolejnego dnia roboczego od daty wypełnienia zgłoszenia.

Recepta będzie dostępna do odbioru do 2 dni roboczych po dniu, w którym lekarz przyjmuje w Przychodni.

Otrzymają Państwo potwierdzenie SMS lub e-mail z informacją o terminie odbioru recepty.

 

Wydawanie recept

Receptę należy odebrać w Przychodni osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę.

 

Recepty refundowane

W ramach usługi recepty on-line można zamówić także receptę na lek refundowany przez NFZ.

Decyzję o wystawieniu recepty refundowanej podejmuje lekarz na podstawie danych Pacjenta i jego weryfikacji ubezpieczenia (Ewuś) na dzień odbioru recepty.

 

WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ: